RNDr. Filip Konopka

konopkaf@natur.cuni.cz

Vybrané partie z matematiky pro geoinformatiky II (MS710P72), PřF UK 
„O někom, kdo má hlavu v rozpálené troubě a nohy v ledničce by se dalo říci, že v průměru se cítí dobře. Přesto bychom asi nechtěli být na jeho místě - vysoká směrodatná odchylka vylučuje pocit jeho tepelné pohody. " Keith Devlin, Jazyk matematiky

1. cvičení (2.10.) - úvod do pravděpodobnosti, diskrétní náhodná veličina, základní pojmy: střední hodnota, směrodatná odchylka, rozzptyl - 1. přednáška v pdf

2. cvičení (16.10.) - základní dsikrétní rozdělení - alternativní a binomické (odvození rozdělení a jejich středních hodnot a rozptylů)

3. cvičení (23.10.) - geometrické rozdělení, negativně-binomické rozdělení - 2. a 3. přednáška v pdf

4. cvičení (6.11.) - hypergeometrické rozdělení - 4. přednáška v pdf

3. cvičení (13.11.) - Poissonovo rozdělení, rovnoměrné rozdělení - 5. přednáška v pdf - sada domácích úloh na diskrétní rozdělení (řešení příkladu 4)

3. cvičení (20.11.) - spojitá rozdělení, vztah distribuční funkce a hustoty

 

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky (VUT Brno)