RNDr. Filip Konopka

konopkaf@natur.cuni.cz

Vybrané partie z matematiky pro geoinformatiky II (MS710P72), PřF UK 
„O někom, kdo má hlavu v rozpálené troubě a nohy v ledničce by se dalo říci, že v průměru se cítí dobře. Přesto bychom asi nechtěli být na jeho místě - vysoká směrodatná odchylka vylučuje pocit jeho tepelné pohody. " Keith Devlin, Jazyk matematiky

1. cvičení (2.10.) - úvod do pravděpodobnosti, diskrétní náhodná veličina, základní pojmy: střední hodnota, směrodatná odchylka, rozzptyl - 1. přednáška v pdf

2. cvičení (16.10.) - základní dsikrétní rozdělení - alternativní a binomické (odvození rozdělení a jejich středních hodnot a rozptylů)

3. cvičení (23.10.) - geometrické rozdělení, negativně-binomické rozdělení - 2. a 3. přednáška v pdf

4. cvičení (6.11.) - hypergeometrické rozdělení - 4. přednáška v pdf

5. cvičení (13.11.) - Poissonovo rozdělení, rovnoměrné rozdělení - 5. přednáška v pdf - sada domácích úloh na diskrétní rozdělení (řešení příkladu 4)

6. cvičení (20.11.) - spojitá rozdělení, vztah distribuční funkce a hustoty

7. cvičení (27.11.) - exponenciální rozdělení

8. cvičení (4.12.) - vztah distribuční funkce a hustoty - příklady, příklad "Dítě ztracené v lese"

9. cvičení (11.12.) - normální rozdělení

10. cvičení (18.12.) - náhodné vektory, sdružená a marginální hustota, nezávislost veličin, korelace a kovariance - 6.-10. přednáška

 

Zápočtové testy: 1. termín 8.1., 2. termín. 15.1.

 

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky (VUT Brno)

Skripta k předmětu Pravděpodobnost a statistika pro informatiky na MFF UK