RNDr. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Vítejte na mých stránkách věnovaných matematice.

Jmenuji se Filip Konopka a vystudoval jsem obor Obecná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působím na VŠCHT a na PřF UK v Praze. Ve své rigorózní práci jsem se věnoval zobecnění Henstock-Kurzweil Stieltjesova integrálu a jeho vlastnostem a v bakalářské práci neabsolutní konvergenci Newtonova integrálu.

„Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce." A. Einstein

Aktuální výuka - letní semestr 2023/24

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Aplikovaná matematika (B501095), VŠCHT

Statistika 1 (B501009), VŠCHT

 

Zimní semestr 2023/24

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Vybrané partie z matematiky pro geoinformatiky II (MS710P72), PřF UK

Matematika pro geoinformatiky (MZ370G03), PřF UK

Matematika (B501094), VŠCHT

Aplikovaná matematika (B501095), VŠCHT

 

Výuka v letním semestru 2022/23

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Vybrané partie z matematiky pro geoinformatiky (MS710P71), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika (B501094), VŠCHT

 

Výuka v zimním semestru 2022/23

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Matematika pro geoinformatiky (MZ370G03), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

 

Výuka v letním semestru 2021/22

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT

Vybrané partie z matematiky (MS710S11B), PřF UK

 

Výuka v zimním semestru 2021/22

Matematika pro geoinformatiky (MZ370G03), PřF UK (přednáška)

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

Repetitorium středoškolské matematiky (MS710P57), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

 

Výuka v letním semestru 2020/21

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

 

Výuka v zimním semestru 2020/21

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

 

Výuka - 2019/20

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT