RNDr. Filip Konopka

konopkaf@vscht.cz

Statistika 1 (B501009), VŠCHT 
„O někom, kdo má hlavu v rozpálené troubě a nohy v ledničce by se dalo říci, že v průměru se cítí dobře. Přesto bychom asi nechtěli být na jeho místě - vysoká směrodatná odchylka vylučuje pocit jeho tepelné pohody. " Keith Devlin, Jazyk matematiky

1. cvičení (15.2) - klasická pravděpodobnost, Pascalův trojúhelník, opakování kombinatoriky: permutace, variace, kombinace, kombinatorické pravidlo součtu a součinu

2. cvičení (22.2) - diskrétní náhodná veličina - obecné diskrétní rozdělení (poznámky k 1. a 2. cvičení)

3. cvičení (29.2.) - diskrétní náhodná veličina - binomické rozdělení a geometrické rozdělení (poznámky ke 4. cvičení)

4. cvičení (7.3.) - diskrétní náhodná veličina - geometrické, negativně binomické a hypergeometrické rozdělení (poznámky ke 4. cvičení) - sada domácích úloh na diskrétní rozdělení

5. cvičení (14.3.) - Poissonovo rozdělení a jeho využití (poznámky v pdf), úvod do spojitých rozdělení - rovnoměrné rozdělení (doba odpoledního spánku dítěte), vztah distribuční funkce a hustoty

6. cvičení (21.3.) - Exponenciální rozdělení (zadání příkladu), 2. minitest

7. cvičení (28.3.) - diskrétní a spojitá rozdělení - procvičování (sada úloh), vzor 1. zápočtového testu

8. cvičení (4.4.) - 1. zápočtový test

9. cvičení (11.4.) - úloha "dítě ztracené v lese", normální rozdělení a práce s tabulkou pro distribuční funkci normovaného normálního rodzělení

10. cvičení (18.4.) - normální rozdělení a práce s tavulkou pro N(0,1), popisná statistika

11. cvičení (25.4.) - spojité náhodné vektory, závislost veličin, korelace a kovariance, kovarianční matice

12. cvičení (2.5.) - spojité náhodné vektory, závislost veličin, korelace a kovariance, kovarianční matice, poznámky z 11. a 12. cvičení

13. cvičení (9.5.) - intervalové odhady, vzor 2. zápočtového testu

14. cvičení (16.5) - 2. zápočtový test

 

 

Zápočtové testy

1. ZT - varianta A zadání - řešení, varianta B zadání - řešení

2. ZT - varianta A zadání - řešení, varianta B zadání - řešení

 

Minitesty:

1. minitest (29.2.) - klasická pravděpodobnost (Pascalův trojúhelník)

2. minitest (21.3) - klasická pravděpodobnost (binomické rozdělení)

3. minitest (2.5) - normální rozdělení

4. minitest (9.5) - spojitý náhodný vektor

 

Sylabus předmětu, informace ke zkoušce a k zápočtu

Odkaz na kanál v MS Teams

 

Podmínky zápočtu: aktivní účast na cvičeních, maximálně 3 absence za semestr, dosažení alespoň 60% úspěšnosti ze zápočtových testů

Během semestru budou psány dva zápočtové testy, jejichž termíny budou ještě upřesněny (termín prvního testu bude přibližně v polovině semestru, termín druhého testu na konci semestru). Případnou neúčast na testu ze zdravotních důvodů je nutné s předstihem omluvit a doložit potvrzení od lékaře.

 

Doporučené sbírky úloh a skripta:

Středoškolská sbírka úloh z pravděpodobnosti a statistiky (J. Petáková)

Kombinatorika a geometrická pravděpodobnost - sbírka úloh (J. Fišer, ČVUT FEL)

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky (VUT Brno)

Skripta k předmětu Pravděpodobnost a statistika pro informatiky na MFF UK

Sbírka příkladů - Klasická pravděpodobnost (F. Mošna)

Sbírka příkladů - Náhodné veličiny (F. Mošna)

Pravděpodobnost a statistika, sbírka úloh (ČVUT FEL) - vřele doporučuji

 

Shrutí kapitol:

Pravděpodobnost

Náhodná veličina

Rozdělení náhodných veličin

Popisná statistika - úvod

Popisná statistika

Náhodné vektory

Testování hypotéz

 

Obsah přednášek:

Týden

Datum

Přednáška – čtvrtek 9:00-10:45

Obsah

1

16.2.

Úvod do statistiky a teorie pravděpodobnosti, motivace.

2

23.2.

Úvod do teorie pravděpodobnosti. Pravděpodobnost – náhodná veličina diskrétní a spojitá, jedno- a vícerozměrná, základní charakteristiky.

3

1.3.

Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení (jednorozměrná diskrétní náhodná veličina) - pravděpodobnostní funkce, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné veličiny, základní vlastnosti, vybraná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti a jejich základní číselné charakteristiky.

4

8.3.

Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení (jednorozměrná spojitá náhodná veličina) – hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné veličiny, základní vlastnosti, vybraná spojitá rozdělení pravděpodobnosti a jejich základní číselné charakteristiky.

5

15.3.

Pravděpodobnostní rozdělení vícerozměrného náhodného vektoru - pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce, marginální a podmíněné rozdělení pravděpodobnosti, nezávislost složek náhodného vektoru, základní číselné charakteristiky vícerozměrného náhodného vektoru.

6

22.3.

Úvod do statistiky, základní statistické pojmy - výběrové setření, četnosti, typy dat, tabulková a grafická reprezentace.

7

29.3.

Popisná statistika - míry polohy a variability (střední hodnota, rozptyl, variační koeficient, p-kvantil, medián, modus), koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, základní vlastnosti.

8

5.4.

Statistická indukce – základní soubor a výběrový soubor, odhady parametrů: bodové a intervalové odhady (jednostranné a oboustranné) pro střední hodnotu a rozptyl.

9

12.4.

Úvod do testování hypotéz – statistická hypotéza, nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti, kritické hodnoty, kritický obor, chyba 1. a 2. druhu, p-hodnota, testovací kritérium, jednostranná a oboustranná alternativní hypotéza.  

10

19.4.

Testování hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (jednovýběrové), testy o rozptylu (jednovýběrové).

11

26.4.

Testování hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (dvojvýběrové pro závislé a nezávislé soubory), testy o rozptylu (dvojvýběrové).

12

3.5.

Testování hypotéz: základní neparametrické testy - jedno-výběrový a dvoj-výběrový Wilcoxonův test, znaménkový test.

13

10.5.

Testování hypotéz: základní neparametrické testy - dvou-výběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a další.

14

17.5.

Shrnutí a závěrečné opakování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus předmětu:

1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy - výběrové setření, četnosti, typy dat, tabulková a grafická reprezentace,

2. Popisná statistika - míry polohy a variability (střední hodnota, rozptyl, variační koeficient, p-kvantil, medián, modus), základní vlastnosti

3. Popisná statistika - koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, rozklad rozptylu

4. Pravděpodobnost – náhodná veličina diskrétní a spojitá, jedno- a vícerozměrná, základní charakteristiky

5. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozděleni (jednorozměrná diskrétní náhodná veličina) - pravděpodobnostní funkce, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné, základní vlastnosti, vybraná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

6. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení (jednorozměrná spojitá náhodná veličina) – hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné veličiny, základní vlastnosti, vybraná spojitá rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

7. Pravděpodobnostní rozdělení vícerozměrného náhodného vektoru - pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce, marginální a podmíněné rozdělení pravděpodobnosti, nezávislost složek náhodného vektoru, základní číselné charakteristiky vícerozměrného náhodného vektoru

8. Statistická indukce – základní soubor a výběrový soubor, odhady parametrů: bodové a intervalové odhady (jednostranné a oboustranné) pro střední hodnotu a rozptyl

9. Úvod do testováni hypotéz – statistická hypotéza, nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti, kritické hodnoty, kritický obor, chyba 1. a 2. druhu, p-hodnota, testovací kritérium, jednostranní a oboustranní alternativní hypotéza

10. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (jednovýběrové), testy o rozptylu (jednovýběrové)

11. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (dvojvýběrové pro závislé a nezávislé soubory), testy o rozptylu (dvojvýběrové)

12. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - jedno-výběrový a dvoj-výběrový Wilcoxon test, znaménkový test

13. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - dvou-výběrový Kolmogorov-Smirnov test a další

14. Shrnuti