Mgr. Filip Konopka

Vybrané partie z matematiky (MS710S11B) 

Studijní text k přednášce Matematika pro geoinformatiky

1. týden (13.2.) - Newtonova metoda (numerické řešení rovnice f(x)=0), domácí cvičení

2. týden (20.2.) - Newtonova metoda pro numerické řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

3. týden (27.2.) - Lichoběžníková metoda (numerická integrace)

4. týden (6.3..) - Dvojné integrály - Fubiniova věta

 

Doporučená sbírka úloh (vícerozměrné integrály str. 50-51)

 

Sylabus předmětu

  1. Dvojné a trojné integrály - věta o substituci, Fubiniova věta
  2. Diferenciální a sférická geometrie
  3. Numerické metody