Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika A (55F100), VŠE

Rozpis cvičení (ZS 2020/21)

1. cvičení (29.9.) - lineární a kvadratické funkce - určení rovnice přímky a paraboly z graf (zadání), vlastnosti funkce: spojitost, monotonie, konvexita, sudost a lichost

2. cvičení (6.10.) - exponenciální rovnice - řešení příkladů

3. cvičení (13.10.) - limity posloupností

4. cvičení (22.10.) - limity funkcí a význam asymptot, vlastnosti funkcí

5. cvičení (3.11.) - logaritmické rovnice, výpočet limit funkcí

6. cvičení (5.11.) - derivace, L'Hospitalovo pravidlo (náhradní cvičení)

7. cvičení (10.11.) - L'Hospitalovo pravidlo - procvičování, rovnice tečny, vztah 1. derivace a monotonie, vztah 2. derivace a konvexity, výpočet šikmých asymptot - příklad

8. cvičení (24.11.) - průběh funkce - příklady řešené na cvičení, monotonie funkce - příklad

9. cvičení (1.12.) -Vázané extrémy - dosazovací metoda a metoda Jakobiánu- příklady ,

10. cvičení (8.12.) - Vázané extrémy - metoda Lagrangeových multiplikátorů

 

Zadání 1. coronatestu - odevzdání do 16.10. do 23:59

Zadání 2. coronatestu - odevzdání do 9.11. do 23:59

Zadání 3. coronatestu - odevzdání do 30.11. do 23:59

Zadání 4. coronatestu - odevzdání do 20.12. do 23:59

Pokyny: Každý vypracuje variantu, která mu byla přidělena. Oskenované řešení ve formátu pdf vložte do Teamsu v kolonce Zadání - 1.coronatest. Vkládejte pouze ve formátu pdf. (pokud máte řešení např. nafocené, použijte konvertor z jpg do pdf, např. tento: https://smallpdf.com/jpg-to-pdf )

 

Sledujte průběžně stránky předmětu, kde jsou důležité informace k průběhu přednášky a domácí úkoly

Odkaz na tým přednášky (Matematika A, 55F100, ZS 2020) v MS Teams - vede dr. Krump

Odkaz na mé cvičení v MS Teams

Aplikaci MS Teams si stáhněte zde.

 

Řešené zkoušky:

Závěrečný test, varianta A - 7.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta B - 14.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta C - 20.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta D - 28.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta E - 2.2.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

 

Závěrečný test, varianta A - 22.5.2020 (letní semestr) - zadání

Závěrečný test, varianta B - 25.5.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta C - 1.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta D - 8.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta E - 18.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta F - 25.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešen (v ZT2, př. 4 byla chyba v zadání - upravené hodnocení)

 

Závěrečný test, varianta A - 9.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta B - 22.1.2020 (zimní semestr),- zadání

Závěrečný test, varianta C - 29.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta D - 5.2.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení, opravný termín

Průběžný test - varianta A (20.11.2019), varianta B (25.11.2019) - zadání i řešení

 

Zadání i řešení zkouškových testů z minulých let najdete na stránkách kolegy Petra Vacka zde

Další mateirály

Vázané extrémy (řešené příklady ze cvičení 3.12.2019)

Průběhy funkcí (řešené příklady)

Šikmé asymptoty (řešený příklad)

 

Videozáznam (11.5.) - vzor řešení zkouškových příkladů - limity, průběh funkce, vázané extrémy (metoda Jakobiánu a metoda Lagrangeových multiplikátorů)