Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Vítejte na mých osobních stránkách věnovaných matematice.

Jmenuji se Filip Konopka a vystudoval jsem obor Obecná matematika v zaměření Matematická analýza na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působím na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci jsem se věnoval zobecnění Henstock-Kurzweil Stiljetsova integrálu a jeho vlastnostem a v bakalářské práci neabsolutní konvergenci Newtonova integrálu.

"Kdo byl někdy na horách, ví co je to parciální derivace."prof. Luděk Zajíček, MFF UK

Aktuální výuka - letní semestr 2021/22

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika C1 (MS710P56), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT

Vybrané partie z matematiky (MS710S11B), PřF UK

 

Výuka v zimním semestru 2021/22

Matematika pro geoinformatiky (MZ370G03), PřF UK (přednáška)

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

Repetitorium středoškolské matematiky (MS710P57), PřF UK

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

 

Výuka v letním semestru 2020/21

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B2 (MS710P55), PřF UK

 

Výuka v zimním semestru 2020/21

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

Cvičení k předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Cvičení k předmětu Matematika B1 (MS710P54), PřF UK

 

Výuka - 2019/20

Cvičení k předmětu Matematika A (55F100), NF VŠE

Cvičení k předmětu Matematika B (B413002), VŠCHT